Steinar Haga Kristensen

Steinar Haga Kristensen, The Loneliness of the Index Finger (Part II)
Oslo Rådhus fredag 5. og lørdag 6. september kl. 20.00

Steinar Haga Kristensen har jobbet i flere måneder med å lage en storstilt freske på sitt atelier i toppen av Oslo Rådhus. Fresken utgjør bakteppet for en ny opera som har tittelen The Loneliness of the Index Finger (part II). The Specialization of Sensibility in the Raw Conceptual State into Stabilized Theatrical Sensibility (consensus image). Operaen er andre del i en serie som begynte i 2009, og vil bli spilt på Rådhusets klokker.Fresken kan ses i forlengelse av den eksisterende fresketradisjonen i Norge generelt og Oslo Rådhus spesielt. Librettoen, skrevet av Haga Kristensen, starter med en konflikt mellom kunstneren (tenor), makten (sopran), og innbyggerne (kor). Vi ledes gjennom kunstnerens streben med å fullføre et offentlig oppdrag; en freske som skal reflektere vår tid. Til kunstnerens fortvilelse er ikke samtiden opptatt av det store, generelle og monumentale, det er i det private og selvutleverende at anerkjennelse oppnås. Kunstneren kommer ikke videre i sitt arbeid, men får etter hvert en idé; den eneste utvei er å lage et selvportrett. Med satirisk subtilitet blir fresken konstruert ut fra kunstnerens tidligere arbeider. Denne selvkritiske og retrospektive impulsen kan ses som en monumental iscenesettelse av vår tids fordervede historisme. Fresken skal overmales umiddelbart etter ferdigstilling og vil dermed sendes inn i mørket av vår ukjente fremtid. Innkapslet i Oslo Rådhus sine vegger vil bygningen fungere som en tidsmaskin for arbeidet.

Operaen utføres av noen av Norges ledende operasangere, Nils Harald Sødal og Helene Wold, og koret ledes av Stefan Ibsen Zlatanos. Musikken er komponert av Morten Norbye Halvorsen i samarbeid med Haga Kristensen og Trond Reinholdtsen, og vil bli fremført på Rådhusets klokker av klokkenist Laura Marie Rueslåtten Olseng og perkusjonist Håkon Stene.
Begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. september med fullt navn til softcity@kunsthalloslo.no
Kun 1 billett per person. Vennligst spesifiser om du ønsker 5. eller 6. september.

Steinar Haga Kristensen er født 1980 og bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (2009) og har stilt ut ved ledende norske og utenlandske institusjoner og gallerier. Hans siste separatutstillinger er på Contemporary Art Centre i Vilnius, Galleri Johan Berggren i Malmø, Etablissement d’en Face Projects i Brüssel, Kunsthall Oslo og UKS, Oslo.